KLIMASIKRING

 RAM LÆSERE MED INDKØBSINDFLYDELSE INDEN FOR BYGGERI OG ANLÆG

I specialsektionen Klimasikring gør status på, hvor langt vi er med klimasikringen i Danmark. Sektionen har fokus på, hvilke løsninger der findes, og på hvilke, der er under udvikling. Sektionen udkommer to gange årligt sammen med avisen.

Ingeniøren identificerer en række kerneløsninger og udfordringer indenfor klimasikring og giver læsere fra bl.a. rådgivende virksomheder, kommuner, leverandører og entreprenører dybdegående indsigt i klimaproblematikken og inspirerer dem til at tage stilling til og engagere sig i den aktuelle debat.

Som annoncør får du derfor placeret din annonce i en fagligt relevant kontekst, der har fokus på et aktuelt emne over for en yderst eftertragtet målgruppe. En målgruppe, som har indflydelse på indkøb afvirksomhedernes bygge- og anlægsanskaffelser samt køb/ombygning af ejendomme.


MATERIALESPECIFIKATIONER
Materialer skal indsendes i trykoptimeret PDF-format (CMYK, 300 DPI). PDF-filer bliver genereret med beskæring. Det originale materiale skal være af en passende kvalitet til avistryk. Mediehuset Ingeniøren følger Pressens Fællesindkøbs retningslinjer for avistryk. For yderligere oplysninger henvises til www.kankanikke.dk. 


MATERIALEDEADLINE
Senest 10 dage før udgivelse


LEVERING AF MATERIALE
​Sendes til tekstside@ing.dk

147.000
LÆSERE/UDGIVELSE
80.000
OPLAG

PRISER & FORMATER

1/1 side
b: 266 x h: 365 mm.

inkl. 4 farver
DKK 43.650

1/2 side  
b: 266 x h: 180 mm.

inkl. 4 farver
DKK 26.625

1/2 side 
b: 131 x h: 365 mm.

inkl. 4 farver
DKK 26.625

1/4 side
b: 131 x h: 180 mm.

inkl. 4 farver
DKK 17.400

2/1
b: 546x h: 365 mm.

inkl. 4 farver
DKK 66.500

ANDRE INGENIØREN PRODUKTER