ELEKTRONIK

RAM LÆSERE MED INDFLYDELSE PÅ IT OG ELEKTRONIK INDKØB

Ingeniørens Elektroniksektion følger udviklingen i elektronikbranchen med dybdegående artikler og fokus på de nyeste trends og virksomhedscases. Sektionen udkommer to gange årligt sammen med avisen Ingeniøren.

Blandt læserne er chefer, projektledere og udviklere med tilknytning til elektronikbranchen samt de tusindvis af beslutningstagere, der i kraft af deres arbejde har indflydelse på og ansvar for indkøb af it og elektronik.

Få maksimal effekt: Kombinér din annoncering i Elektroniksektionen med annoncering ved elektronik-artiklerne på ing.dk eller i Ingeniørens Elektroniknyhedsbrev, der udsendes en gang om ugen til mere end 8.000 modtagere.


MATERIALESPECIFIKATIONER
​Materialer skal indsendes i trykoptimeret PDF-format (CMYK, 300 DPI). PDF-filer bliver genereret med beskæring. Det originale materiale skal være af en passende kvalitet til avistryk. Mediehuset Ingeniøren følger Pressens Fællesindkøbs retningslinjer for avistryk. For yderligere oplysninger henvises til www.kankanikke.dk. 


MATERIALEDEADLINE
Senest 10 dage før udgivelse


LEVERING AF MATERIALE
​Sendes til tekstside@ing.dk

147.000
LÆSERE/UDGIVELSE
80.000
OPLAG

PRISER & FORMATER

1/1 side
b: 266 x h: 365 mm.

inkl. 4 farver
DKK 43.650

1/2 side  
b: 266 x h: 180 mm.

inkl. 4 farver
DKK 26.625

1/2 side 
b: 131 x h: 365 mm.

inkl. 4 farver
DKK 26.625

1/4 side
b: 131 x h: 180 mm.

inkl. 4 farver
DKK 17.400

2/1
b: 546x h: 365 mm. 

inkl. 4 farver
DKK 66.500

Bund forside
b: 266 x h: 75 mm.

inkl. 4 farver
DKK 19.500

ANDRE INGENIØREN PRODUKTER