SPECIALSEKTIONER

NÅR DU SKAL NÅ EN SPECIFIK MÅLGRUPPE

Hvert år udgiver Ingeniøren en række specialsektioner og magasiner på tryk og web. Hver udgivelse sætter fokus på et tema, for eksempel udvikling i de store ingeniørbrancher eller ingeniørernes job, karriere og efteruddannelsesmuligheder.

Benyt chancen for at opnå synlighed i specialiserede medier, der beskæftiger sig med emner af høj interesse for din målgruppe.        

ELEKTRONIK

RAM LÆSERE MED INDFLYDELSE PÅ IT OG ELEKTRONIK INDKØB

Ingeniørens Elektroniksektion følger udviklingen i elektronikbranchen med dybdegående artikler og fokus på de nyeste trends og virksomhedscases. Sektionen udkommer to gange årligt sammen med avisen Ingeniøren.

Blandt læserne er chefer, projektledere og udviklere med tilknytning til elektronikbranchen samt de tusindvis af beslutningstagere, der i kraft af deres arbejde har indflydelse på og ansvar for indkøb af it og elektronik.

Få maksimal effekt: Kombinér din annoncering i Elektroniksektionen med annoncering ved elektronik-artiklerne på ing.dk eller i Ingeniørens Elektroniknyhedsbrev, der udsendes en gang om ugen til mere end 8.000 modtagere.

RAM LÆSERE MED INDFLYDELSE PÅ INDKØB TIL MASKIN OG PRODUKTION

Ingeniørens Produktionssektion følger udviklingen i maskin- og produktionsbranchen med dybdegående artikler, fokus på nyeste trends og virksomhedscases. Sektionen udkommer seks gange årligt sammen med avisen.

Blandt Produktionssektionens læsere er chefer, projektledere og udviklere med tilknytning til produktionsbranchen samt de tusindvis af beslutningstagere, der i kraft af deres arbejde har indflydelse på og ansvar for indkøb af maskiner og udstyr til produktion. Ram dem på rette tid og sted med en annonce i sektionen.


RAM LEDERE OG MEDARBEJDERE, DER EFTERSPØRGER EFTERUDDANNELSE OG KURSER 

Ingeniørens Efteruddannelsessektion sætter fokus på uddannelse, herunder masteruddannelser samt faglige kurser og ledelse. Læserne får nyheder om trends og tendenser på ingeniørernes jobmarked, efteruddannelse og udvikling. Sektionen udkommer fire gange årligt.

Målgruppen består af ledere og medarbejdere med uddannelsesbaggrund indenfor ingeniør, teknik, naturvidenskab og it. Kombinér annoncering i Efteruddannelsessektionen med annoncering i Ingeniørens Kursusguide på ing.dk eller på Jobfinder, som er Danmarks største job- og karrieresite for ingeniører.

FREMTIDENS JERNBANE & INFRASTRUKTUR 2030

RAM LÆSERE MED INDKØBSINDFLYDELSE PÅ TRANSPORT OG LOGISTIK

Ingeniørens sektioner om infrastruktur sætter fokus på en branche, hvor der de kommende år investeres milliarder i anlægsarbejde og ny teknologi.


Fremtidens Jernbane

Sektionen giver læserne perspektiverende journalistik om udviklingen af Danmarks jernbaner og informerer om aktuelle projekter, jernbaneudvidelser og togmateriel. Målgruppen er alle Ingeniørens læsere men i særdeleshed ingeniører og teknikere i jernbanebranchen og de tusindvis af ingeniører, der overvejer at få en karriere inden for banebranchen. Denne sektion er oplagt til både produktannoncering og employer branding.


Infrastruktur 2030

Sektionen giver læserne uddybende viden om alt fra nye anlæg, et bredt spektre af transport, teknologi og kommunikationsstruktur samt udvikling og innovation. Sektionen henvender sig til alle Ingeniørens læsere og er oplagt til både produktannoncering og employer branding. 

RAM LÆSERE MED INDKØBSINDFLYDELSE INDEN FOR BYGGERI OG ANLÆG

I specialsektionen Klimasikring gør vi status på, hvor langt vi er med klimasikringen i Danmark. Sektionen har fokus på, hvilke løsninger der findes, og på hvilke, der er under udvikling. Sektionen udkommer to gange årligt sammen med avisen.

Ingeniøren identificerer en række kerneløsninger og udfordringer indenfor klimasikring og giver læsere fra bl.a. rådgivende virksomheder, kommuner, leverandører og entreprenører dybdegående indsigt i klimaproblematikken og inspirerer dem til at tage stilling til og engagere sig i den aktuelle debat.

Som annoncør får du derfor placeret din annonce i en fagligt relevant kontekst, der har fokus på et aktuelt emne over for en yderst eftertragtet målgruppe. En målgruppe, som har indflydelse på indkøb af virksomhedernes bygge- og anlægsanskaffelser samt køb/ombygning af ejendomme.

VINDMØLLER

RAM ATTRAKTIVE LÆSERE INDENFOR VINDMØLLEINDSUSTRIEN

Ingeniøren sætter med særudgivelsen ’Vindmøller’ fokus på karriere og udvikling i vindmølleindustrien, hvor vi berører emner, som kendetegner industrien, herunder forskning og udvikling, konjunkturer for branchen, leverandører i og til branchen samt energipolitik.

Når du annoncerer i udgivelsen, rammer du et bredt ingeniørsegment. Udgivelsen er også velegnet til employer branding og udkommer to gange årligt.

IIOT

NÅ EN EFTERTRAGTET MÅLGRUPPE MED ANNONCERING I VORES IIOT-SEKTION

I IIoT dykker vi ned i emner som Industrial Internet of Things, dataopsamling, cloud-services, embedded software og andre af byggestenene i den intelligente fabrik. Vi sætter spot på den elektronik og infrastruktur, der gør morgendagens virksomheder smartere, og belyser såvel de gode som lærerige erfaringer med IIoT fra firstmover virksomheder her hjemme og i udlandet.

I dette særtillæg når du ud til en målgruppe med indkøbsindflydelse inden for robotics og Industri 4.0 samt produktions- og automationsbranchen. IIoT udkommer to gange årligt.

SYNLIGHED HOS KOMMENDE INGENIØRMEDARBEJDERE

Ingeniørens jobsektion Karriere udkommer fire gange årligt. De første tre udgaver omfatter temaerne ”Løn & Goder”, ”Generalist eller Specialist” samt ”Jobsøgning”, mens det sidste tillæg ”Fra Uni til Job”
udkommer i forbindelse med Ingeniørens årlige jobmesser Jobtræf for ingeniørstuderende og dimittender.

De fire Karrieresektioner distribueres sammen med Ingeniøren til mere end 80.000 abonnenter. Derudover udleveres Karriereudgaven ”Fra Uni til Job” på Ingeniørens Jobtræf arrangementer i efteråret.NÅR INGENIØRERNE OVERVEJER NYE KARRIEREMULIGHEDER

Sommer Jobfinder er en markant del af Ingeniørens sidste udgivelse inden sommerferien. Denne udgivelse har længere levetid i og med, at seks ud af ti læsere også tager den frem og læser udgivelsen i løbet af sommerferien, hvor mange overvejer næste karrierestep.

Sommer Jobfinder har særligt fokus på artikler, der omhandler job og karriere. Udgivelsen fortæller om nye og igangværende projekter for ingeniører, udfordringer og nye karrieremuligheder. Derudover er udgivelsen også fyldt med tips og tricks til karrieren, projektværktøjer, efteruddannelse og meget mere.
STYRK DIT EMPLOYER BRAND DET HELT RIGTIGE STED

IT Company Rank udkommer en gang årligt som både printudgave til Ingeniøren og som e-magasin til
Mediehuset Ingeniørens 500.000 månedlige brugere via ing.dk, version2.dk samt på jobfinder.dk.

Analysen identificerer Danmarks mest attraktive arbejdspladser og viser, hvordan 50 af de største
arbejdspladser i it-branchen klarer sig inden for kendskab, attraktivitet og employer value propositions.
Analysen er baseret på survey blandt mere end 1.300 it-professionelle.

IT Company Ranks primære målgruppe er it-professionelle samt kandidater med en baggrund fra
ingeniør, teknik og naturvidenskab, som er interesseret i at arbejde inden for it-branchen. IT Company
Rank er den årlige employer brand-måling, der opdaterer Version2’s, Jobfinders og Ingeniørens læsere på
it-arbejdsmarkedet og aktuelle karrieretrends. Som annoncør i IT Company Rank tilbydes du også en uvuderlig gennemgang af analysen med fokus på din virksomhed’s resultater.


OPLAGT TIL EMPLOYER BRANDING OG REKRUTTERING

IT-TALENT sætter spot på nogle af Danmarks dygtigste it-medarbejdere inden for en række områder som udvikling, arkitektur, consultance, hardware og ledelse. Magasinet indeholder portrætter og interviews med de største it-talenter krydret med trends og tendenser inden for det hastigt udviklende
it-arbejdsmarked.

Magasinet henvender sig bredt til ingeniører, it-professionelle og andre kandidater, der beskæftiger sig med it, og med sit fokus på talenter skaber det både inspiration og stolthed blandt læserne. Bliv synlig i IT-TALENT, der er oplagt til employer branding og rekruttering.