SPECIALSEKTIONER

NÅR DU SKAL NÅ EN SPECIFIK MÅLGRUPPE

Hvert år udgiver Ingeniøren en række specialsektioner og magasiner på tryk og web. Hver udgivelse sætter fokus på et tema, for eksempel udvikling i de store ingeniørbrancher eller ingeniørernes job, karriere og efteruddannelsesmuligheder.

Benyt chancen for at opnå synlighed i specialiserede medier, der beskæftiger sig med emner af høj interesse for din målgruppe.        

RAM LÆSERE MED INDFLYDELSE PÅ INDKØB TIL MASKIN OG PRODUKTION

Ingeniørens Produktionssektion følger udviklingen i maskin- og produktionsbranchen med dybdegående artikler, fokus på nyeste trends og virksomhedscases. Sektionen udkommer seks gange årligt sammen med avisen.

Blandt Produktionssektionens læsere er chefer, projektledere og udviklere med tilknytning til produktionsbranchen samt de tusindvis af beslutningstagere, der i kraft af deres arbejde har indflydelse på og ansvar for indkøb af maskiner og udstyr til produktion. Ram dem på rette tid og sted med en annonce i sektionen.


RAM LÆSERE MED INDKØBSINDFLYDELSE INDEN FOR BYGGERI OG ANLÆG

I specialsektionen Klimasikring gør status på, hvor langt vi er med klimasikringen i Danmark. Sektionen har fokus på, hvilke løsninger der findes, og på hvilke, der er under udvikling. Sektionen udkommer to gange årligt sammen med avisen.

Ingeniøren identificerer en række kerneløsninger og udfordringer indenfor klimasikring og giver læsere fra bl.a. rådgivende virksomheder, kommuner, leverandører og entreprenører dybdegående indsigt i klimaproblematikken og inspirerer dem til at tage stilling til og engagere sig i den aktuelle debat.

Som annoncør får du derfor placeret din annonce i en fagligt relevant kontekst, der har fokus på et aktuelt emne over for en yderst eftertragtet målgruppe. En målgruppe, som har indflydelse på indkøb af

virksomhedernes bygge- og anlægsanskaffelser samt køb/ombygning af ejendomme.

I specialsektionen Klimasikring gør vi status på, hvor langt vi er med klimasikringen i Danmark. Sektionen har fokus på hvilke løsninger der findes og på, hvilke, der er under udvikling. 

RAM LÆSERE MED INDFLYDELSE PÅ IT OG ELEKTRONIK INDKØB

Ingeniørens Elektroniksektion følger udviklingen i elektronikbranchen med dybdegående artikler og fokus på de nyeste trends og virksomhedscases. Sektionen udkommer to gange årligt sammen med

avisen Ingeniøren.

Blandt læserne er chefer, projektledere og udviklere med tilknytning til elektronikbranchen samt de tusindvis af beslutningstagere, der i kraft af deres arbejde har indflydelse på og ansvar for indkøb af it og elektronik.

Få maksimal effekt: Kombinér din annoncering i Elektroniksektionen med annoncering ved elektronik-artiklerne på ing.dk eller i Ingeniørens Elektroniknyhedsbrev, der udsendes en gang om ugen til mere end 8.000 modtagere.


RAM LEDERE OG MEDARBEJDERE, DER EFTERSPØRGER EFTERUDDANNELSE OG KURSER 

Ingeniørens Efteruddannelsessektion sætter fokus på uddannelse, herunder masteruddannelser samt faglige kurser og ledelse. Læserne får nyheder om trends og tendenser på ingeniørernes jobmarked, efteruddannelse og udvikling. Sektionen udkommer fire gange årligt.

Målgruppen består af ledere og medarbejdere med uddannelsesbaggrund indenfor ingeniør, teknik, naturvidenskab og it. Kombinér annoncering i Efteruddannelsessektionen med annoncering i Ingeniørens Kursusguide på ing.dk eller på Jobfinder, som er Danmarks største job- og karrieresite for ingeniører.

Ingeniørens Efteruddannelsessektion sætter fokus på efteruddannelse, herunder masteruddannelser samt faglige kurser og ledelse. Læserne får nyheder om trends og tendenser på ingeniørernes jobmarked, efteruddannelse og udvikling. Sektionen udkommer to gange årligt.

FREMTIDENS JERNBANE & INFRASTRUKTUR 2030

RAM LÆSERE MED INDKØBSINDFLYDELSE PÅ TRANSPORT OG LOGISTIK

Ingeniørens sektioner om infrastruktur sætter fokus på en branche, hvor der de kommende år investeres milliarder i anlægsarbejde og ny teknologi.


Fremtidens Jernbane

Sektionen giver læserne perspektiverende journalistik om udviklingen af Danmarks jernbaner og informerer om aktuelle projekter, jernbaneudvidelser og togmateriel.

Målgruppen er alle Ingeniørens læsere men i særdeleshed ingeniører og teknikere i jernbanebranchen og de tusindvis af ingeniører, der overvejer at få en karriere inden for banebranchen. Denne sektion er oplagt til både produktannoncering og employer branding.


Infrastruktur 2030

Sektionen giver læserne uddybende viden om alt fra nye anlæg, et bredt spektre af transport, teknologi og kommunikationsstruktur samt udvikling og innovation. Sektionen henvender sig til alle Ingeniørens læsere og er oplagt til både produktannoncering og employer branding Ingeniørens sektion om infrastruktur sætter fokus på en branche, hvor der de kommende år investeres milliarder i anlægsarbejde og ny teknologi.

OPNÅ SYNLIGHED BLANDT FREMTIDENS INGENIØRER

Ingeniørens jobmesseaviser udkommer i forbindelse med de tre årlige jobmesser for ingeniørstuderende og dimittender. Messeavisen Karriere indeholder praktisk information om jobmesserne Ingeniørens Jobtræf ved Syddansk og Aarhus Universitet samt DSE messen på DTU Lyngby. Messeavisen har fokus på karrieremuligheder, trends og tendenser på ingeniørernes jobmarked.

NÅR INGENIØRERNE OVERVEJER NYE KARRIEREMULIGHEDER

Sommer Jobfinder er en markant del af Ingeniørens sidste udgivelse inden sommerferien. Denne udgivelse har længere levetid i og med, at seks ud af ti læsere også tager den frem og læser udgivelsen i løbet af sommerferien, hvor mange overvejer næste karrierestep.

STYRK DIT EMPLOYER BRAND DET HELT RIGTIGE STED

IT Company Rank udkommer en gang årligt som både printudgave til Ingeniøren og som e-magasin til Mediehusets 500.000 månedlige brugere via ing.dk, version2.dk samt på ida.dk.

OPLAGT TIL EMPLOYER BRANDING OG REKRUTTERING

IT-talent er et helt nyt magasin fra Version2 og Ingeniøren. IT-talent sætter spot på nogle Danmarks dygtigste it-medarbejdere inden for en række områder som udvikling, arkitektur, consultance, hardware og ledelse.